Nyheter
23 sep 2015

Konsesjonstildelinger på norsk sokkel


10 sep 2015
Over the Web

Statoil legger nok en rigg i opplag. Denne gangen går det utover Songa Trym.  – Riggen vil bli suspendert etter å ha fullført leteboringen på Tarvos-prospektet ved Visund, etter planen i månedsskiftet oktober-november, sier pressekontakt Ola...

05 okt 2015

Analytikere tviler på at det kostbare Goliat-prosjektet blir lønnsomt. Den opprinnelige budsjettrammen for Goliat var 30,8 milliarder kroner da plan for utbygging og drift, den såkalte PUD-en, ble levert i 2009. I fjorårets statsbudsjett var kostn...

05 okt 2015

Tor Øyvind Oftedal har jobbet i både rigg- og oljeselskaper i Norge og Aberdeen. Gjennom lederjobber innen boring og produksjon fra 1983 og sist som direktør for Rowan Norge har han meget gode kunnskaper om forskjeller i regler og kultur på norsk ...

05 okt 2015