HMS

Well Support A\S skal være ledende på HMS arbeid, innad i eget selskap og inn mot Kunde.

Et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme.

HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål.

Vår HMS og kvalitetspolitikk er å levere spesialtilpassede kurs og tjenester til våre kunder, relatert til Prosess, plattformdrift og brønn\brønnservice.

Våre leveranser til kunde og internt i selskapet skal alltid gjennomføres på en slik måte at sikkerheten bli ivaretatt etter samme strenge kriterier som reelle operasjoner offshore.

Vi skal være i forkant av hva våre kunder forventer.