Om oss

Well Support driver et kurs og kompetanse senter.

Vi leverer tjenester knyttet til plattform drift offshore, og olje og gassterminaler på land.

Våre kunder er operatør/ kontraktør selskap i olje industrien.

Well Support leverer følgende tjenester og løsninger innen følgende områder:

 • Kompetanse sikring
 • Prosess teknologi
 • Personellassistanse
 • Prosjekttjenester
 • Prosess sikkerhet
 • Brønnservice
 • Brønnledere
 • Well Operation
 • Brønn forståelse
 • Tekniske tjenester
 • Integritet og overvåking
 • Brønn Integritet 
 • Tilrettelegging for kunde baserte kurs
 • Flerfaglighet 
 • Spesial studie
 • Teknisk fagskole
 • Støtte ved E-læring
 • Logistikk