Gassco bedt om å utrede gasstransport fra Barentshavet

 

Flere av de største operatørene på norsk sokkel har bedt Gassco gjennomføre en studie for å se på muligheter for gasstransport fra Barentshavet.

Ifølge avisen er det Equinor, Lundin, Aker BP, Spirit Energy og Vår Energi som har bedt om evalueringen.