Nytt og viktig signal på at Barentshavet innfrir

 

 

Dagens oljefunn er et nytt og viktig signal på at Barentshavet innfrir, mener Kjell Giæver og Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic.

Lundin og partnerne har gjort et oljefunn på mellom 35 og 100 millioner fat 30 kilometer nordvest for Alta- og Gotha-funnene i Barentshavet. Det er Filicudi-prospektet i lisens 533 som er undersøkt. I tillegg til Lundin og Aker BP, er Dea Norge medeier i lisensen.

Mulig nytt storfunn?

Reservoaret skal ha store likhetstrekk med Johan Castberg, som ligger 40 kilometer nordøst for det nye funnet. Partnerskapet vurderer å bore to nye prospekter i samme lisens innen utgangen av året. Hufsa og Hurry er anslått å inneholde henholdsvis 285 og 218 millioner fat. Lundin sier at området oljen er funnet i kan sammenlignes med Johan Castberg-funnet til Statoil, og at det finnes et ressurspotensial i lisensen 533 på opptil 700 millioner fat.

Hvis det skulle vise seg å stemme vil det grovt sagt doble Lundins eksisterende funn på Alta og Gohta, heter det i en pressemelding fra leverandørnettverket Petro Artic.

Barentshavet innfrir

– Dette er veldig gledelige nyheter og er et nytt og viktig signal på at Barentshavet innfrir, uttalerKjell Giæver og Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic i meldingen

– Vi er fortsatt bare i startgropen av leteaktiviteten i Barentshavet, og vi har stor tro på at de neste store funnene på norsk sokkel vil bli funnet nettopp her.

– Dette funnet er veldig positivt for ressursanslaget i området og vil være ytterligere byggesteiner til en realisering av en terminalløsning på Veidnes.