Nytt oljefunn i Barentshavet

Lundin og Aker BP melder mandag morgen om et nytt oljefunn i Barentshavet.

Funnet er antatt å være på mellom 35 og 100 millioner fat oljeekvivalenter.

Funnet er gjort i Filicudi-prospektet, 40 kilometer sørvest for Johan Castberg og 30 kilometer nordvest for Alta/Gotha.

Brønnen påtraff en kolonne av høy kvalitet på 129 meter, hvorav 63 meter er olje og resten gass. Reservoaret skal være i trend med Johan Castberg-funnet.

Partnerskapet vurderer boring av opp til ytterligere to prospekter i år, Hufsa og Hurri. Prospektene anslås å inneholde henholdsvis 285 og 218 millioner fat. Funnet i Filicudi har redusert risikoen i disse brønnene, melder Lundin.

Boreriggen Leiv Eiriksson skal etter ferdigstillelse av brønnen på Filicudi-prospektet, videre til Gohta-funnet for å bore en ny avgrensningsbrønn.