Slik skal Skarfjell-feltet bygges ut

Wintershall går for undervannstilknytning på sin neste olje- og gassutbygging i Nordsjøen.

Den valgte løsningen innebærer at Skarfjell vil bli koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen med en undervannsinstallasjon.

Rapport for konseptvalg, «Beslutning om videreføring» (BOV) er levert til Olje- og energidepartementet.

Langsiktig perspektiv

Prosjektet går nå over i defineringsfasen, hvor partnerskapet skal gjennomgå tekniske og økonomiske detaljer, før en endelig investeringsbeslutning blir tatt, heter det i en melding fra Wintershall.

– Med avgjørelsen signaliserer vi at Wintershall har et langsiktig perspektiv i Norge. Dette er den andre utbyggingen på norsk sokkel hvor Wintershall er operatør, og vi bruker kunnskapen og ressursene våre til å finjustere konseptet for Skarfjell, sier Martin Bachmann, konserndirektør med ansvar for leting og produksjon i Europa og Midtøsten i meldingen.

FAKTA

  • Skarfjell ble funnet i 2012 og er lokalisert i kvadrant 35 i Nordsjøen.
  • Den største delen av funnet ligger i produksjonslisens PL 418, med en mulig forlengelse til PL 378.
  • I PL 418 er Wintershall Norge AS operatør med en andel på 35 prosent, Capricorn Norge AS (del av Cairn Energy PLC) har 20 prosent, Bayerngas Norge AS har 20 prosent, Edison Norge AS 15 prosent og DEA Norge AS 10 prosent.
Kilde: Wintershall

– Wintershall er overbevist om at vi har valgt den mest økonomisk robuste løsningen for feltet, og de neste månedene vil vi jobbe tett med partnere for å lage en plan som vil ta Skarfjell fremover, fortsetter han.

Havbunnsrammer

Den valgte løsningen innebærer at hydrokarboner fra Skarfjellreservoaret vil bli utvunnet med to havbunnsrammer som knyttes til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport.

– Det har vært nødvendig med grundige tekniske og kommersielle vurderinger av de ulike utbyggingsløsningene for Skarfjell. Vi mener at partnerskapet har valgt den beste løsningen for å utløse maksimal verdi fra feltet, ved å koble seg til eksisterende infrastruktur i området. Løsningen vil gi betydelige inntekter til Wintershall, partnerskapet og det norske samfunnet, sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge i meldingen.

Flere studier vil nå bli gjennomført før den endelige investeringsbeslutningen blir tatt, og en plan for utbygging og drift (PUD) sendes til Olje- og energidepartementet.

 

Ble utsatt

Skarfjell ligger i den nordøstlige delen av Nordsjøen, omtrent 20 kilometer sørvest for den Engie-opererte Gjøa-plattformen, og 130 kilometer nordvest for Bergen. Skarfjell er forventet å produsere mellom 60 til 140 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingen har tidligere blitt utsatt, og Wintershall fikk i fjor beskjed om å bestemme seg innen 16. februar i år, ellers ville de miste lisensen. Det klarte de dermed akkurat.