Produksjonstal for mai 2019
Produksjonstall for mai 2019
 

Førebels produksjonstall i mai 2019 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1 599 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er en nedgang på 120 000 fat per dag sammenligna med april. Til sammen blei det selt 9,9 milliardær standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,1 GSm3 lågere enn måneden før. 

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 250 000 fat olje, 319 000 fat NGL og 29 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen er 5,4 prosent under Oljedirektoratet sin prognose for mai og 2,5 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2019. 

Dei viktigste årsakene til at produksjonen i mai er lågere enn venta er tekniske problem og revisjonsstans på noen felt.