Plug & Abandonment (P&A)

Mange felt på norsk kontinentalsokkel (NCS) nærmer seg slutten av produksjonen. Mer enn 1000 brønner må være forlatt på grunn av felt avvikling i løpet av de neste 5 til 25 år. Av disse er nesten halvparten er undervannsbrønner.

Vi levere tjenester inn mot dette segment  inne følgende kategorier:

  • Brønn
  • Drilling
  • Prosess
  • Driftstøtte
  • Struktur
  • Elektro
  • Mekanisk
  • Instrument
  • Krane\ Dekk